FKH UNUD Bekerja sama dengan AIMS solution mengadakan pendidikan bekelanjutan dengan topik: All You Need To Know About Small Animal Neurology